Dynamic Idiom verdeeld de cursussen in 6 verschillende Spaanse niveaus. Deze structuur volgt het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen, alsmede de richtlijnen van het Instituto Cervantes

 A1 Beginners, A2 Basis, B1 Gemiddeld, B2 Gevorderd, C1 Superieur en C2 Perfectionering.

Basisgebruiker
A1 Beginner
 • Kan dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken.
 • Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan basis vragen stellen en beantwoorden
 • Kan op een simpele wijze reageren
A2 Basis
 • Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen
 • Kan communiceren in simpele en alledaagse taken.
 • Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van diverse behoeften beschrijven.
Onafhankelijk gebruiker
B1 Gemiddel
 • Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten
 • Kan zich redden in de meeste voorkomende situaties
 • Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn.
B2 Gevorderd
 • Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen
 • Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is
 • Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen
Vaardig gebruiker
C1 – C2 Superieur en Perfectionering
 • Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren
 • Kan vrijwel alles wat hij hoort of leest gemakkelijk begrijpen.
 • Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken